ATT GE TRON VIDARE

Att ge tron vidare, kursstart 13 september

En kurs som handlar om att ge dig verktyg att dela din tro i din vardag på ditt sätt

Varmt välkommen med på denna kurs som hålls via skärm, du får rustas för att ge din tro vidare på ditt sätt i din vardag

Varje kväll varvas undervisning via skärm och gruppsamtal med andra deltagare. Hela kursen sker alltså via skärm. Deltagarna får vid första tillfället ”upptäcka skatten” som vår kristna tro är eller skulle kunna bli när vi får syn på den. Det andra tillfället handlar om att ”Ni ska få kraft” genom Anden, det tredje har rubriken ”Gud vill använda dig” och det avslutande kurstillfället tar upp praktiska frågor kring ”hur delar vi tro”. Tiden mellan kurstillfällena ger er chans att praktisera det vi pratat om. Kursen är för alla som längtar efter att ge sin tro vidare till nya människor.

När: Kursen består av fyra tisdagskvällar; 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober. Varje kväll startar kl 19:00. Kursen arrangeras av Equmenia nationellt och av region öst av Equmeniakyrkan.

Mer information och anmälan finns på https://equmenia.se/attgetronvidare/