Barn och unga

Tonår Ungefär varannan fredag kl 19:00 träffas vi som går på högstadiet och gymnasiet för gemenskap, fika och andakt.
Tweenies Innan tonårsamlingen träffas de som är 9-12 för att aktivitet, fika och andakt.

Söndagsskola

Söndagsskolan träffas jämna veckor samtidigt som gudstjänsten pågår. Vi är med i början av gudstjänsten som startar kl 10:00 och sedan fortsätter vi en trappa ner.

Var fjärde vecka är det ungdomsbibelstudie för högstadieungdomar samtidigt som gudstjänsten pågår. Samlingarna är under gudstjänsttid i källaren men vi är alltid med en liten stund i början av gudstjänsten innan vi går ner.