Barn och unga

Söndagar jämna veckor möts de som vill till
barnens gudstjänst (det vi tidigare kallade söndagsskolan).
Vi samlas tillsammans med den andra gudstjänsten
i kyrksalen kl 10:00 och går sedan till vårt rum en
trapp ner. Materialet vi använder är Skatten.
Vi möts i missionskyrkans undervåning för gemenskap, fika, skoj och andakt.