Barn och unga

Söndagen 24 oktober börjar barnens gudstjänst
för hösten (det vi tidigare kallade söndagsskolan).
Vi samlas tillsammans med den andra gudstjänsten
i kyrksalen kl 10:00 och går sedan till vårt rum en
trapp ner. Materialet vi använder är Skatten.