Publicerat 

Alternativ mall – Barn och unga

Barn och unga

Söndagsskola

Under höstterminen träffas Söndagsskolan varannan vecka samtidigt som gudstjänsten pågår. Vi är med i början av gudstjänsten som startar kl 10:00 och sedan fortsätter vi en trappa ner.

 8 sep, 22 sep, 6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov, 1 dec & 15 dec.

Tonår

Var fjärde vecka är det ungdomsbibelstudie för högstadieungdomar samtidigt som gudstjänsten pågår. Samlingarna är under gudstjänsttid i källaren men vi är alltid med en liten stund i början av gudstjänsten innan vi går ner.

8 sep, 6 okt, 3 nov & 1 dec.