Information om covid-19

Vi lever i en speciell tid där mycket är annorlunda. Vi behöver varandra mer än någonsin, samtidigt som vi uppmanas att inte träffas. Tillsammans får vi hitta nya sätt att hjälpa varandra och finnas till för varandra.

Equmeniakyrkans hemsida finns mycket information samlad och denna uppdateras regelbundet utifrån myndigheternas rekommendationer och aktuell smittspridning.

Vikingstads missionsförsamlings ledning består av styrelse och församlingsföreståndare. Här finns ett levande samtal om hur vi hanterar nya situationer som uppkommer.