Information om covid-19

Vi lever i en speciell tid där mycket är annorlunda. Vi behöver varandra mer än någonsin, samtidigt som vi uppmanas att inte träffas. Tillsammans får vi hitta nya sätt att hjälpa varandra och finnas till för varandra.

Från 23 december gäller nya rekommendationer och restriktioner.

Våra samlingar fortgår som planerat utan vaccinationspass (undantag kan förekomma). I kyrksalen stängs vissa bänkar av för att skapa de avstånd som krävs och i serveringslokalen möbleras med avstånd. De flesta sändningar sänds även via Zoom för den som av någon anledning inte har möjlighet att komma till kyrkan.

Vi påminner om de ständiga rekommendationer som finns: stanna hemma vid sjukdom, håll god handhygien och undvik trängselsituationer. Vi uppmuntrar också var och en som har möjlighet att vaccinerar sig. På så sätt bidrar vi till att inte sprida smitta vidare.

Vi kommer inte hyra ut lokalerna om det förväntas vara mer än 50 personer.

Equmeniakyrkans hemsida finns mycket information samlad och denna uppdateras regelbundet utifrån myndigheternas rekommendationer och aktuell smittspridning.

Vikingstads missionsförsamlings ledning består av styrelse och församlingsföreståndare. Här finns ett levande samtal om hur vi hanterar nya situationer som uppkommer.