Information om covid-19

Vi lever i en speciell tid där mycket är annorlunda. Vi behöver varandra mer än någonsin, samtidigt som vi uppmanas att inte träffas. Tillsammans får vi hitta nya sätt att hjälpa varandra och finnas till för varandra.

Equmeniakyrkans hemsida finns mycket information samlad och denna uppdateras regelbundet utifrån myndigheternas rekommendationer och aktuell smittspridning.

Vikingstads missionsförsamlings ledning består av styrelse och församlingsföreståndare. Här finns ett levande samtal om hur vi hanterar nya situationer som uppkommer.

I dagsläget är fysiska samlingar inställda, vi följer smittspridningens utveckling och kommer öppna för fysiska samlingar när tillfälle ges för detta.

Är du sjuk, eller befinner du dig i en riskgrupp och behöver hjälp med att handla, sköta ärenden eller något helt annat? Välkommen att höra av dig så hjälps vi åt!

Är du orolig eller ensam och behöver någon att prata med?
Vår pastor har tid för dig och tystnadsplikt.

Kontakt:
Gustav Gillsjö, pastor
070-811 37 84
gustav@missionskyrkanvikingstad.se