Kontakt

Välkommen till oss!

Människor att vända sig till

Frida Blomberg

Pastor, tjänstgör 60% varannan vecka (jämna veckor)

0724-061 071

frida.blomberg@equmeniakyrkan.nu

Gustav Gillsjö

Pastor, tjänstgör 15% från 17 juni till 31 december.

070-811 37 84

gustav@missionskyrkanvikingstad.se

Inge Skagerström

Uthyrning, Fastighetsansvarig

070-834 85 62

ingeskagerstrom@gmail.com

Per-Olof Öfverstedt

Ordförande

per-olof@ofverstedt.se

Rut Hjalmarson

Omsorgsgrupp

0768-831182

Vikingstads missionsförsamling
Våghusgatan 1
583 72 Vikingstad

E-post: info@missionskyrkanvikingstad.se

Bankgiro: 512-0134
Swish: 123 351 69 37