Livsviktigt

Varje människa är unik, samtidigt har vi mer gemensamt med varandra än vi anar. Kanske bär du också erfarenheten av att när vi delar frågor om livet med varandra känner vi igen oss i varandras berättelser.

Vi tror att alla människor behöver en gemenskap där de kan vara sig själva och i den miljön lära av varandra, därför träffas vi några gånger per termin för att tala om det som är livsviktigt.

Vi möts på säkra avstånd i Missionskyrkans nedervåning kring samtalsämnen som vi tror att många har erfarenhet av och intresse för. För även om varje människa är unik har vi mer gemensamt med varandra än vi anar.