Samtal

Söker du någon att prata med?
Du kanske har frågor om tro, dop, medlemskap?
Kanske har du varit med om något i ditt liv
som du behöver bearbeta tillsammans med någon annan?

Hör av dig till vår pastor, Gustav Gillsjö, för att stämma träff.

gustav@missionskyrkanvikingstad.se
070-811 37 84