Söndagsskola

Den 8:e september börjar Söndagsskolan och sedan fortsätter vi varannan vecka, alltså jämna veckor. Var fjärde vecka är det ungdomsbibelstudie för de lite äldre och övriga gånger har alla gemensam samling. Samlingarna är under gudstjänsttid i källaren men vi är alltid med en liten stund i början av gudstjänsten innan vi går ner.